FÖR FÖRETAG

Jag vill hjälpa människor till att göra positiva förändringar för att skapa balans i både arbete och privat. Många lägger flera timmar på sitt jobb varje dag och dessutom är många stressade över sin arbetssituation, det är viktigt att bryta mönster och hitta vägar till återhämtning och avslappning.
Jag vill öka medvetenheten om hälsa och friskvård, skapa en friskare arbetsplats genom att flytta individen från riskgrupp till friskgrupp.

Idag erbjuder jag MASSAGE, TRÄNING och inom kort SKOGSBAD.